viernes, 11 de diciembre de 2009

MANIFEST (Català Castellano English)

Com podeu veure tots i totes per fi tenim el manifest tant esperat! i tot gracies a la col·laboració dels alumnes. Afegeixo ademés diversos documents Word on podeu trobar només el text en els dos idiomes, o el text en la llengua indicada amb un full de firmes corresponent, per a que us ho pogueu imprimir directament.

Manifest català i castellà (només text) - .doc 14.42 kB

Manifest en català amb full de firmes - .doc 16.52 kB

Manifest en castellà amb full de firmes - .doc 14.95 kB

IMPORTANT saber que si voleu col·laborar adecuadament d'aquesta manera cal que IMPRIMIU PER LES DUES CARES. Si el Full de firmes no conté el text NO SERÀ VÀLID.

Seguidament el text per a que el pogueu llegir:


MANIFEST CONTRA EL TRASLLAT DE LLOTJA AVINYÓ

Hola, som alumnes de l'Escola de Disseny i Art Llotja Avinyó, i contactem amb vostés per demanar-los la seva col·laboració en els fets que a continuació els exposem:

A qui pugui interessar

A l’edifici de la Plaça de la Verònica, núm.2 s’han fet classes artístiques des de fà 70 anys ininterrompudament amb el nom de Escuela Superior de Bellas Artes de San Jorge. Actualment, i des de l’any 1968 fins ara, ha estat la seu de l’Escola Superior de Disseny i Art Llotja Avinyó, i l’han gaudit tots els alumnes que la van triar com a opció d’estudis.

L’estat estructural d’aquest edifici emblemàtic s’ha anat deteriorant any rere any per manca d’un manteniment adequat per part de l’administració, i malgrat les constants i reiterades peticions d’actuació fetes per tal de restaurar-lo, això mai no s’ha produït. Degut a aquest fet, el passat mes de novembre es va produir l’ensorrament de part del sostre d’una de les aules, afectant greument l’estructura, per sort aquest fet que va passar de nit evitant així que cap persona resultés ferida.

Els professors van fer arribar un escrit a la direcció del centre informant dels fets. La direcció va fer anar un arquitecte, qui va valorar les condicions insegures de l’edifici i per tant el desallotjament del centre. Els alumnes vam rebre una notificació on se’ns comunicava que havíem d’aturar immediatament les classes per tal de fer les reformes pertinents, i que no les reprendrem amb normalitat fins suposadament el proper 18 de gener, ubicats però provisionalment a l’edifici de Llotja Sant Andreu, encara no acondicionat per a realitzar classes. Això afecta lectiva i moralment als alumnes.

Sabem que un cop acabades aquestes obres no tornarem a ocupar la nostra escola pel propi interès dels propietaris de l’edifici.

Per tot el que hem exposat, els sotasignats

Exposem:

L’Escola Superior de Disseny i Art Llotja Avinyó és l’únic centre d’ensenyament d’art gratuït al centre de Barcelona.

La Llotja, originàriament ubicada a les Drassanes, existeix des de fa 232 anys i allà van estudiar artistes de renom com Picasso, Miró, Fortuny, Lola Anglada, i d’altres més actuals com pot ser Antoni Micó, Roger Olmos, Sergio Mora, Carmen Segovia, entre d’altres.

Som conscients de les possibles conseqüències al barri a causa del trasllat, al veïnat i als comerços propers, especialment.

Reivindiquem per tant el nostre desig que un cop acabades les obres de reestructuració de l’edifici Llotja Avinyó de la Plaça de la Verònica, ens sigui retornat als alumnes per a poder continuar amb la nostra formació acadèmica, no volem que aquest edifici emblemàtic acabi convertint-se en un centre d’oficines, de botigues, etc.

_________________________________

MANIFIESTO CONTRA EL TRASLADO DE LLOTJA AVINYÓ

Hola, somos alumnos de la Escuela de Diseño y Arte Llotja Avinyó, y contactamos con vosotros para pediros vuestra colaboración en los hecho que a continuación os exponemos.

A quién pueda interesar.

En el edificio de la Plaza de la Verónica, núm.2 se han hecho clases artísticas desde hace 70 años ininterrumpidamente con el nombre de Escuela Superior de Bellas Artes de San Jorge. Actualmente, y desde el año 1968 hasta ahora, ha estado la sede de la Escuela Superior de Diseño y Arte Llotja Avinyó, y la han disfrutado todos los alumnos que la eligieron como opción de estudios.

El estado de la estructura de este edificio emblemático se ha ido deteriorando año tras año por falta del adecuado mantenimiento por parte de la administración, y a pesar de las constantes y reiteradas peticiones de actuación hechas para intentar restaurarlo, esto nunca se ha producido. Debido a este hecho, el pasado mes de noviembre se produjo el derrumbe de parte del techo de una de las aulas, afectando gravemente la estructura, por suerte este hecho sucedió de noche y se evitó así que nadie resultase herido.

Los profesores enviaron un escrito a la dirección del centro informando de estos hechos. La dirección hizo ir a un arquitecto, el cual valoró las condiciones inseguras del edificio y por tanto el desalojo del centro. Los alumnos recibimos una notificación donde se nos comunicaba que debíamos parar inmediatamente las clases para poder hacer las reformas pertinentes, y que no podremos volver a reanudarlas con normalidad hasta supuestamente el próximo 18 de enero, pero ubicados provisionalmente en el edificio de Llotja Sant Andreu, todavía no acondicionado para dar clases. Esto afecta lectiva y moralmente a los alumnos.

Sabemos que una vez acabadas estas obras no volveremos a ocupar nuestra escuela por el propio interés de los propietarios del edificio.

Por todo los que hemos expuesto, los firmantes

Exponemos:

La Escuela Superior de Diseño y Arte Llotja Avinyó es el único centro de enseñanza de arte gratuito en el centro de Barcelona.

La Llotja, originariamente ubicada en las Drassanes, existe desde hace 232 años y allí estudiaron artistas de renombre como Picasso, Miró, Fortuny, Lola Anglada y otros más actuales como Antoni Micó, Sergio Mora, Roger Olmos, Carmen Segovia, entre otros.

Somos conscientes de las posibles consecuencias en el barrio que causarà este traslado, en el vecindario y los comercios cercanos, especialmente.

Reivindicamos por tanto nuestro deseo de que una vez acabadas las obras de reestructuración del edificio Llotja Avinyó de la Plaza de la Verónica, nos sea devuelto a los alumnos para poder continuar con nuestra formación académica, no queremos que este edificio emblemático acabe convirtiéndose en un centro de oficinas, comercios, etc.

3 comentarios:

 1. Es el definitivo para pillar firmas???
  Y tiene que estar por las 2 caras entonces...

  ResponderEliminar
 2. sí, pero debemos solventar un pequeño problema de compatibilidad

  ResponderEliminar
 3. Entonces...me descargo las hojas???o no...

  ResponderEliminar